AKTUALNOŚCI

   Dofinansowanie na wymianę pieca

Wymień swój piec węglowy na piec gazowy kondensacyjny korzystając z dofinansowania!

Urząd Miasta Krakowa poniesie związane z tym koszty. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 900 zł za każdy kW. 


Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego:
www.kolektorysloneczne-pompyciepla.pl

 


Solary słoneczne Kraków

Zasobniki solarne

 

W porannych i południowych godzinach dnia o niewielkim promieniowaniu słonecznym wysokie zużycie ciepłej wody użytkowej nie pokrywa się czasowo z największym uzyskiem energii w południe. Również w instalacjach ze wspomagającym ogrzewaniem największa ilość energii grzewczej jest wykorzystywana w późnych godzinach popołudniowych. Zasobnik solarny ma za zadanie oprócz tworzenia zapasu energii doprowadzić do wyrównania między dostarczaniem a wykorzystywaniem energii.

Ze względu na cel zastosowania zasobników solarnych dzielimy je na:

  • podgrzewacze wody do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • podgrzewacze pojemnościowe buforowe do ogrzewania pomieszczeń
  • podgrzewacze kombi stosowane w obu przypadkach

 

Szeroko rozpowszechnione i korzystne cenowo podgrzewacze dwusystemowe biwalentne należą do zasobników o krótkim czasie magazynowania, za pomocą których można bezproblemowo pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ciągu jednego lub dwóch dni ubogich w słońce.

W podgrzewaczach dwufunkcyjnych znajdują się dwa wymienniki ciepła, w których podgrzewanie wody odbywa się na dwa różne sposoby (biwalentnie). W dolnej części podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła słonecznego. W górnej części znajduje się wymiennik obiegu grzewczego do ogrzewania wspomagającego np. Podczas wielu pochmurnych dni.

Zasobniki solarne powinny charakteryzować się:

  • dobrym i stabilnym uwarstwieniem ciepła
  • minimalnymi stratami ciepła
  • niewielkim mieszaniem przy ładowaniu i odbiorze ciepła z zasobnika
  • dużą odpornością na korozje


Zasobniki solarne mają przeważnie smukły, cylindryczny kształt, aby wewnątrz łatwo mogło się ustalić równomierne uwarstwienie wody. Gdy następuje pobór wody z górnej części zasobnika, poszczególne warstwy ciepła o różnych temperaturach przemieszczają się na skutek napływającej z dołu wody.
Ponieważ napływająca woda jest cięższa od zgadującej się wyżej cieplejszej wody, więc pozostaje ona prawie wyłącznie w dolnej części zasobnika. Niepożądane mieszanie jest tym samym w znacznym stopniu utrudnione. Dodatkowo za pomocą płytki oporowej przy wejściu wody lub przez specjalne prowadzenie rur mieszanie może być wyeliminowane. W górnej części podgrzewacza pozostaje zatem warstwa ciepła o użytecznej temperaturze nawet przy dużym poborze wody, tak że rzadko musi być dogrzewana. Przyłącze ciepłej wody zasobnika solarnego powinno znajdować się zawsze w górnej części.

Ponieważ wymiennik obiegu grzewczego również znajduje się w górnej części, więc jedynie niewielka część objętości zasobnika musi być ogrzana przez konwencjonalne ogrzewanie, nawet gdy słońce nie świeci przez kilka dni i jest potrzebne dogrzanie za pomocą ogrzewania wspomagającego.
 
 
Wszystkie zasobniki solarne powinny być zaopatrzone na swej całkowitej powierzchni w ściśle przylegającą , kompletną izolację o grubości przynajmniej 10 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m·K). Gdy wszystkie przewody przyłączeniowe są położone w izolacji i tylko w jednej części wyprowadzone na zewnątrz (najlepiej na dole) możliwe jest dalsze obniżenie strat ciepła.

Zastosowanie zaworów zwrotnych w przewodach przyłączeniowych może dodatkowo obniżyć straty ciepła do 50% na każde przyłącze. W przewodach przyłączeniowych jest przy tym oddzielona woda zimna od gorącej zawartości zasobnika. Roczne straty zasobnika można obniżyć o 10–20%.

Dobór zasobnika solarnego

Wielkość zasobnika zależy przede wszystkim od dziennego zużycia ciepłej wody. Zużycie natomiast określa się na podstawie liczby osób i stopnia zużycia przez nie wody. Ze względu na noce i okresy złej pogody musi być dodatkowo uwzględniony współczynnik korekcyjny 1,3 – 1,7.

Wymaganą objętość zasobnika można obliczyć następująco:

OBJĘTOŚĆ = liczba osób * zapotrzebowanie * współczynnik korekcyjny

Obiekt

Zapotrzebowanie na c.w.u.
(45ºC) l/os.· dzień

Gospodarstwo domowe
Przeciętne 30
Małe 15 – 20
Średnie 30 – 60
Duże 60 - 120
Budynki użyteczności publicznej
O charakterze sportowym 60
Domy mieszkalne 80
Szpitale 80 - 160

Przykładowo:

Dobór zasobnika solarnego dla gospodarstwa 4-osobowego, o średnim zapotzrebowaniu na ciepłaą wodę 50 l/osobę, przy uwzględnieniu współczynnika korygującego 1,5:

V = l. osób * zapotrzebowanie * wsp. korekcyjny

V = 4 osoby * 50 l/os. * 1,5

V = 300 l

Zazwyczaj wykorzystuje się zasobniki o pojemności pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ciągu od jednego do trzech dni, w czasie których solary nie grzeją. Pamiętajmy, że im większa jest pojemność zasobnika, tym dłużej będziemy korzystać ze zgromadzonej wcześniej energii słonecznej w pochmurne dni (oczywiście wszystko zależy od zużycia cwu i częstotliwości poborów wady)

Dla czteroosobowej rodziny warto kupić zbiornik o pojemności 500-600 l. Oczywiście możemy kupić mniejszy, jednak w razie niepogody zapas ciepłej wody się szybciej skończy i będziemy musieli dogrzewać wodę w sposób konwencjonalny (dodatkowym źródłem ciepła, za które już płacimy).

 

Ogrzewanie wspomagające

W ciągu kilku następujących po sobie pochmurnych dniach o niewielkim nasłonecznieniu lub też w miesiącach zimowych o niewielkim promieniowaniu całkowitym uzyskiwana energia słoneczna jest często niewystarczająca do pokrycia wymaganego zapotrzebowania na ciepłą wodę. W tym przypadku energia słoneczna musi być uzupełniona lub nawet zastąpiona ogrzewaniem wspomagającym.

Do ogrzewania wspomagającego wykorzystuje się, oprócz przeważnie stosowanych instalacji centralnego ogrzewania (olejowe, gazowe), również elektryczne podgrzewacze czy nawet ciepło z magistrali cieplnej - tego typy rozwiązanie ogrzewania wspomagającego wymagają zastosowanie zasobników z podwójną wężownicą.

 

Innym rozwiązaniem jest zasobnik z pojedynczą wężownicą i grzałką elektryczną. W wężownicy krąży płyn z obiegu solarnego, a dogrzewanie wody jest zapewnione dzięki grzałce. Jest to rozwiązanie droższe eksploatacyjnie niż wymiennik z podwójną wężownicą, ale jest wygodne, zwłaszcza gdy dom ogrzewamy za pomocą kotła na paliwo stałe (np. kocioł na paliwo stałe - węgiel/drewno nie załącza się autoamtycznie na krótki okres czasu w celu podgrzania wody w zasobniku, lecz działa okresowo podczas ogrzewania całego domu)

 

Sterowanie i regulacja

W celu optymalnego transportu ciepła z kolektora do zasobnika do ogrzewania wspomagającego i określonych głównych funkcji, termiczne instalacje solarne wymagają elektronicznych urządzeń regulacyjnych. Najczęściej spotykana instalacja solarna regulowana jest na podstawie różnicy temperatur przez pompę obiegową sterowaną przez regulator solarny. Porównuje on temperaturę czujnika kolektora oraz temperaturę zasobnika w części wymiennika solarnego.
Jeżeli różnica temperatur jest za mała (np. Pochmurny dzień, niewielkie nasłonecznienie) to następuje wyłączenie pompy.

Gdy drugi czujnik temperatury w górnej części zasobnika, skąd następuje pobór wody, zasygnalizuje spadek temperatury poniżej 45ºC, wówczas regulator włączy ogrzewanie wspomagające.

Regulator solarny powinien mieć następujące funkcje sterowania:
- ochrony przed przegrzaniem
- ograniczenia maksymalnej temperatury zasobnika
- ochrony przed poparzeniem (mieszacz trójdrogowy)
- ochrony przed legionellą (bakterie w kształcie pałecczek)

Instalacja Solarna | Wymiarowanie Instalacji

Lifting: Keydesigner

statystyka