AKTUALNOŚCI

   Dofinansowanie na wymianę pieca

Wymień swój piec węglowy na piec gazowy kondensacyjny korzystając z dofinansowania!

Urząd Miasta Krakowa poniesie związane z tym koszty. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 900 zł za każdy kW.Lifting: Keydesigner

statystyka